ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

I.         VERİ SORUMLUSU

 

Ak Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olup gerçek kişi siz de İlgili Kişi olarak kabul edilip tanımlanmaktasınız. Aşağıda belirtilen Kişisel Verilerinizi Veri Sorumlusu olarak Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere de riayet edilerek işlediğimizi, Çalışan Adaylarımıza ait kişisel verilerin güvenliğine önem verdiğimizi ve Kanun’un 10. maddesi hükmü gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak İlgili Kişi sizi bilgilendirmek isteriz.

 

II.        İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Veri Sorumlusu olarak işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilenler ve pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, üye olunan dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı öneriyoruz. Bizimle paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, dernek üyeliği, kılık ve kıyafet kural olarak kanunda açıkça öngörülmüş olmadığı sürece, işlediğimiz veriler arasında yer almamaktadır. Dini/felsefi ve diğer inançlarınıza ilişkin verileriniz ile kan grubu verileriniz kural olarak işlemekten kaçındığımız verileriniz arasında bulunuyor. Ancak eski nüfus cüzdanlarının suretlerinde/vukuatlı nüfus kayıt belgelerinde din ve kan grubu verileriniz bulunabilmektedir. Söz konusu belgeler rızanız ve bilginiz dâhilinde bize ulaşsa dahi, ilgili kısmı karartmaya ve verilerinizi bu şekilde saklamaya özen gösteriyoruz. Sizden de bu belgelerin ilgili kısmın karartılarak bize teslimini önemle rica ediyoruz.

 

Son yıllarda yaşanan terör olayları ve güvenlik gerekçesiyle; kural olarak, gereken durumlar ve pozisyonlar için, (çalışan olduğunuza) onay vermeniz durumunda ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerinizi açık rızanıza istinaden talep edebiliyoruz. İşlenen Kişisel Verileriniz;

 

Kimlik

:

Ad Soyad, Vesikalık Fotoğraf, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Çocuk Sayısı

İletişim

:

Telefon Numarası, Adres, Elektronik Posta Adresi

Mesleki Deneyim

:

Meslek, İş Deneyimleri ve Pozisyonlar, Kurs, Mesleki Eğitim, Eğitim Bilgileri, Sertifika ve Yeterlilik Belgesi Bilgileri, Staj Bilgileri, Bilgisayar Bilgileri, İş Tecrübeleri, Yabancı Dil Bilgisi

Özlük

:

Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu

Görsel - İşitsel Kayıtlar

:

Gerçek kişiye ait fotoğraf

Diğer Bilgilere Ait Veriler

:

Hobiler, Ehliyet Durumu

 

ve diğer referans bilgileriniz, ücret beklentiniz, başvurulan pozisyona yönelik mülakat sorularına verdiğiniz yanıtlar, görüşme notları bilgileriniz işlenebilecektir.

 

III.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz;

 

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; İş başvurusu yapan adayların değerlendirilebilmesi,

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; İş başvurusu yapan kişiden şirket iş başvuru formatı kapsamında özgeçmişinde belirttiği bilgilerinin ilgili forma işlenebilmesi ve işe alım sürecinin olumlu sonuçlanması halinde çalışan bilgilerinin özlük dosyasında saklanabilmesi,

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi maksadıyla; ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi için belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

IV.       KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel Verileriniz “Açık Rızanıza” istinaden Topluluk Şirketlerine; iş başvurunuza istinaden iş imkân ve olanaklarının artırılabilmesi maksadıyla aktarılabilmektedir. Ayrıca ilerde doğabilecek hukuki uyuşmazlığın takibi maksadıyla, KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

V.        KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının “c” bendi hükmünde belirtilen “Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması” ve “e” bendi hükmünde yer alan “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak iş başvurusu bilgilerinin fiziken doldurularak elden teslim edilmesi durumunda otomatik olmayan yöntemle; web sitesi üzerinden ve/veya e-posta ile yapacağınız başvuruların sistemlerimize kaydedilmesi ile telefon üzerinden yapılan görüşmeler ile, kişisel verilerinizi alenileştirdiğiniz kariyer platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin dijital ortamlara kaydedilmesi ile elektronik yöntemle otomatik yollarla elde edilmektedir.

 

VI.       KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Kişisel Verileriniz ise KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasındaki kanuni istisnalar kapsamında Veri Sorumlusunun Saklama ve İmha Politikasına uygun süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

 

 

 

 

VII.     KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

İlgili Kişi olarak Veri Sorumlusu’na başvurarak;

 

KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen haklarınız için ıslak imzanız ve kimliğinizi tevsik edici bir belge ile akaluminyum@hs01.kep.tr e-posta adresimize veya Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No.354 Selçuklu/Konya adresimize yazılı yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Konu hakkındaki detaylı bilgileri www.akaluminyum.com.tr adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda bulabilirsiniz.

 

 

 


 

 

 


ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

 

Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No.354 Selçuklu/Konya adresinde mukim Veri Sorumlusu sıfatıyla (Ak Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel verilerimin işlenmesine yönelik haklarım ve işleme faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Çalışan Adayı Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve işleme faaliyetleri çerçevesinde verilerimin aktarılmasına dair bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.