KALİTE POLİTİKAMIZ

Ürünlerimizdeki kalite anlayışımız

AK ALÜMİNYUM A.Ş. KALİTE POLİTİKASI

 

Ak Alüminyum olarak, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirme bilinciyle;

 Kalite yönetim sistemini benimseyerek sistemin gereklerini yerine getirme ve yeniliklere açık olmaktır.

 Sürekli eğitilen uzman kadromuzla, çağdaş mekânlarda modern bir işletmecilik anlayışı ile çalışmak,

 Çalışan personelimizin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi ve rakiplerle baş edebilmek için sürekli egitimler vermek ve uygun çalışma ortamını sağlamaktır.

  Yeni teknoloji transferleri ile ürün ve proseslerimizin etkinliğini arttırmak,

 Üretim hızı ve kalitesini artırmak için gerekli makine ve ekipmanı sağlamak yürüyen proseslerimizin uygunluğunu artırmak gerekir.

 Müşteri odaklılık ilkesini benimseyerek, müşteri beklentilerinin ötesinde sürekli memnuniyet sağlamak,

 Müşteri çıkarlarını kendi çıkarları üzerinde görerek müşteri istek ve taleplerini zamanında karşılamaktır.

Tedarikçilerimizle en verimli şekilde işbirliğinde bulunmak,

 Kalitemizi ve kapasitemizi artıran tedarikçilerimizle uyum içinde çalışmak ve tedarikçi sayısını sürekli artırmaktır.

 Çalışanlarımızın refah seviyesini yükseltmek,

 Çalışan memnuniyetini ön planda tutarak çalışma şartlarını iyileştirmek ve çalışma huzurunu sağlamaktır.

 Uluslararası piyasadaki yerimizi sağlamlaştırmak, pazar payımızı arttırmak,

 Yurtiçi ve yurt dışı piyasasında bir yer edinmek ismini herkese duyurmaktır.

 Ve “TOPLAM KALİTE” bilincini, tüm çalışanlar nezdinde yerleştirmek ve uygulamak amacındayız


 Kaliteyi sözde değil çalışarak kazanmak bilinciyle, tüm personelimize benimsetmektir.