KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

http://www.akaluminyum.com.tr/kisisel_verileri_saklama_ve_imha_politikasi.pdf