İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


 Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamasında çalışanlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamında bulunmasını hedeflemekte ve bu hedef doğrultusunda


* iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak

* iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

* iş ortamında iş gücü ve iş günü kayıplı kaza oluşmasını önlemek sıfır kaza hedeflerini sağlamak

* Düzenli periyotlarla süreçleri kontrol etmek

* Tüm çalışanlarımızla beraber iyileştirme süreçlerini yürütmek

* Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak için uygun ekipmanları kullanmak

* Çalışanlarımıza gerekli ve güncel eğitimleri vererek bilgilendirmek

* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gelişmeleri izlemeyi yasal mevzuat hükümlerine uymayı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaktır.

                                                   Genel Md.

                                                   Uğur ERSOY